הנהלת המועדון

ד"ר ג'ינה ויסמן
מנכ"ל ובעלים

סתיו בלמן
לימודי המשך, מחלקת פיתוח

עדי קליפר בר-מאיר
מרכזת תחום מחקר, קשרי חוץ והרצאות בינלאומיות

אור כהן
מרכזת קורס האונליין להכשרת מדריכות הנקה של "חלב אם"

תפריט